Spring til indhold

Opsigelse

af lejemål

Udfyld formularen eller download og send den til os på mail.

Såfremt du ønsker at fraflytte din lejlighed i løbet af opsigelsesperioden på de 3 måneder, bedes du her påføre, hvilken dato, vi skal sætte lejligheden til genudlejning.
Husk, du skal aflevere lejemålet 14 dage før den dato, du skriver.
Frist for opsigelse: Opsigelse af dit lejemål kan ske med minimum 3 måneders varsel til den 1. hverdag i en måned. Du skal dog være opmærksom på, at du skal fraflytte lejligheden 14 dage før udløb, hvor du forsat betaler husleje. Det vil sige, at hvis du har lejlighed frem til 1. maj, så skal du aflevere 14 dage før, så der er tid til klargøring af lejemålet.
Når du flytter fra lejligheden, skal denne afleveres i samme stand som den var ved indflytning. Normalt er det udlejer, der står for istandsættelsen af lejligheden, men såfremt du selv ønsker at få nogen til at udføre dette, og det ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, vil lejligheden blive udbedret på foranledning af Boligselskabet Hammer A/S for din regning.
Hvis der sættes kryds, skal lejemålet afleveres 5 hverdage før genudlejningsdatoen.
Husleje i opsigelsesperioden: Du kan ikke bo dit depositum op i opsigelsesperioden. Der skal således fortsat betales husleje i opsigelsesperioden.

Opsigelsen er gældende, når du har modtaget en sms som bekræftelse.